نمایش 1–12 از 17 نتیجه

کیسه سبزی 2 تکه رزین تاژ طرح اسپرید آبی کتان

کد کالا: 351903
۱۶۷.۰۰۰ تومان
2 عدد کیسه سبزی دولایه در دو سایز مختلف ابعاد به ترتیب: 32×37 cm و 26.5×33 cm لایه داخلی پارچه

کیسه سبزی 2 تکه رزین تاژ طرح اسپرید صورتی کتان

کد کالا: 351904
۱۶۷.۰۰۰ تومان
2 عدد کیسه سبزی دولایه در دو سایز مختلف ابعاد به ترتیب: 32×37 cm و 26.5×33 cm لایه داخلی پارچه

کیسه سبزی 2 تکه رزین تاژ طرح ترمه کتان

کد کالا: 351927
۱۶۷.۰۰۰ تومان
2 عدد کیسه سبزی دولایه در دو سایز مختلف ابعاد به ترتیب: 32×37 cm و 26.5×33 cm لایه داخلی پارچه

کیسه سبزی 2 تکه رزین تاژ طرح خالدار قرمز کتان

کد کالا: 351922
۱۶۷.۰۰۰ تومان
2 عدد کیسه سبزی دولایه در دو سایز مختلف ابعاد به ترتیب: 32×37 cm و 26.5×33 cm لایه داخلی پارچه

کیسه سبزی 2 تکه رزین تاژ طرح خروس کتان

کد کالا: 351924
۱۶۷.۰۰۰ تومان
2 عدد کیسه سبزی دولایه در دو سایز مختلف ابعاد به ترتیب: 32×37 cm و 26.5×33 cm لایه داخلی پارچه

کیسه سبزی 2 تکه رزین تاژ طرح رابید آبی کتان

کد کالا: 351901
۱۶۷.۰۰۰ تومان
2 عدد کیسه سبزی دولایه در دو سایز مختلف ابعاد به ترتیب: 32×37 cm و 26.5×33 cm لایه داخلی پارچه

کیسه سبزی 2 تکه رزین تاژ طرح رابید صورتی کتان

کد کالا: 351902
۱۶۷.۰۰۰ تومان
2 عدد کیسه سبزی دولایه در دو سایز مختلف ابعاد به ترتیب: 32×37 cm و 26.5×33 cm لایه داخلی پارچه

کیسه سبزی 2 تکه رزین تاژ طرح فلفل دلمه کتان

کد کالا: 351925
۱۶۷.۰۰۰ تومان
2 عدد کیسه سبزی دولایه در دو سایز مختلف ابعاد به ترتیب: 32×37 cm و 26.5×33 cm لایه داخلی پارچه

کیسه سبزی 2 تکه رزین تاژ طرح کندو کتان

کد کالا: 351923
۱۶۷.۰۰۰ تومان
2 عدد کیسه سبزی دولایه در دو سایز مختلف ابعاد به ترتیب: 32×37 cm و 26.5×33 cm لایه داخلی پارچه

کیسه سبزی 2 تکه رزین تاژ طرح گیلاس کتان

کد کالا: 351928
۱۶۷.۰۰۰ تومان
2 عدد کیسه سبزی دولایه در دو سایز مختلف ابعاد به ترتیب: 32×37 cm و 26.5×33 cm لایه داخلی پارچه

کیسه سبزی 2 تکه رزین تاژ طرح لیمو کتان

کد کالا: 351929
۱۶۷.۰۰۰ تومان
2 عدد کیسه سبزی دولایه در دو سایز مختلف ابعاد به ترتیب: 32×37 cm و 26.5×33 cm لایه داخلی پارچه

کیسه سبزی 3 تکه رزین تاژ طرح آفتابگردان چاپی

کد کالا: 351910
۱۶۷.۰۰۰ تومان
3 عدد کیسه سبزی دولایه در سه سایز مختلف ابعاد به ترتیب: 32×37 cm و 26.5×33 cm و 21×28 cm